GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Mill, Meidoornweg, Bremweg

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsmill.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Mill
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Mill, Meidoornweg, Bremweg

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) ontwerpbesluit(en) en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd: 1. Het ontwerpbestemmingsplan Mill, Meidoornweg, Bremweg. Voor deze ontwikkeling wordt geen exploitatieplan ter inzage gelegd. Er wordt nog voor de vaststelling door de gemeenteraad een anterieure overeenkomst opgesteld met initiatiefnemers. Waar ligt het plangebied?De locatie is gelegen aan de Bremweg en Meidoornweg, aan de zuidkant van de kern Mill in de gemeente Land van Cuijk. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Mill, sectie R, nr. 756, 757, 781, 783 en 811 (al dan niet gedeeltelijk). Wat is de inhoud van het plan?In het plangebied hebben de percelen nu een agrarische bestemming en een woonbestemming. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van vijf woningen mogelijk. Ook een bestaande woning (Meidoornweg 28) valt binnen het plangebied. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van zaterdag 30 december 2023 tot en met vrijdag 9 februari 2024. De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de plannaam Mill, Meidoornweg, Bremweg of op plannummer NL.IMRO.1982.BPMiMeidoBrem-ON01.Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren?Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kunt u online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een schriftelijke zienswijze hierover richt u aan de gemeenteraad van Land van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor algemene informatie over het plan of een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hoe verloopt de procedure verder?De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Unknown

 Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mill. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mill

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.