GEMEENTEBLADMaatwerkvoorschriften – Graafseweg 37 Mill

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsmill.nl op: 06-12-2023

  1. Bekendmakingen Mill
  2. GEMEENTEBLADMaatwerkvoorschriften – Graafseweg 37 Mill

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Graafseweg Mill Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Mill

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften hebben gesteld.Voor: het aspect geluidLocatie: Graafseweg 37, 5451 NA MillZaaknummer: Z/198354 (ODBN)Datum verzending besluit: 1 december 2023Mogelijkheid van bezwaar en voorlopige voorzieningTegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de verzenddatum van de beschikking bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Land van Cuijk. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend.Mogelijk kunt u een bezwaar digitaal indienen. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente.Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.Inzage en inlichtingenHeeft u vragen over het besluit? Neem hiervoor contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord, via telefoonnummer 088 7430 000 of per e-mail info@odbn.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer.

Unknown

 Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mill. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mill

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.