GEMEENTEBLADomgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de vergunning voor het realiseren 3 zelfstandige wooneenheden Stationsstraat 23a, 23b en 23c, 5451AM Mill

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsmill.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Mill
  2. GEMEENTEBLADomgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de vergunning voor het realiseren 3 zelfstandige wooneenheden Stationsstraat 23a, 23b en 23c, 5451AM Mill

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt het volgende besluit bekend:•Onderwerp: het wijzigen van de vergunning voor het realiseren 3 zelfstandige wooneenheden•Besluitdatum: 15 januari 2024•Locatie: Stationsstraat 23a, 23b en 23c, 5451AM Mill•Zaaknummer: Z2023-00007504•Eindoordeel: verleendDe volgende activiteiten behoren tot dit besluit:•handelen in strijd met de ruimtelijke regelsBelanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit Dit kan tot 26 februari 2024 bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt een schriftelijk bezwaarschrift sturen naar Gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. Voor meer informatie over de procedure kunt u vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/bezwaar-maken.Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift stopt de werking van dit besluit echter niet. Bij spoed kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening (sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dan treedt het besluit niet direct in werking. U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig.

Unknown

 Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mill. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mill

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.