GEMEENTEBLADVoorgenomen verkoop perceel, kadastraal bekend als gemeente Mill, sectie N, nummer 388

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsmill.nl op: 7-2-2024

  1. Bekendmakingen Mill
  2. GEMEENTEBLADVoorgenomen verkoop perceel, kadastraal bekend als gemeente Mill, sectie N, nummer 388

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Land van Cuijk is voornemens het perceel, kadastraal bekend als gemeente Mill, sectie N, nummer 388, groot 1,6475 ha. te verkopen aan de reguliere pachter. Dit perceel is gelegen nabij de Graafsedijk te Mill. Het perceel Mill N 388 is voor de wettelijke duur regulier verpacht. Op grond van artikel 7:378 BW komt aan de pachter het eerste recht van koop toe. De pachter heeft verzocht om het reguliere pacht perceel aan te kopen. De gemeente heeft vastgesteld dat er voor deze voorgenomen verkoop en levering van het perceel slechts één serieuze gegadigde is.Volgens het Didam-arrest is het verplicht om dit voornemen tot verkoop te publiceren. Indien u van mening bent dat u eveneens in aanmerking komt voor deze aankoop, kunt u een zienswijze indienen. Indien u zich niet met deze verkoop kunt verenigen, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de publicatiedatum een zienswijze in te dienen. Uw zienswijze (schriftelijk) kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave (e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl) o.v.v. “ZIENSWIJZE Verkoop grond perceel Mill N 388, zaaknummer Z/21/288992” Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze verkoop en levering in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en betrokken partij onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) verkoop en levering van de percelen zou worden opgekomen.

Unknown

 Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mill. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mill

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.