GEMEENTEBLADVoorgenomen verkoop perceel nabij de Oranjeboomstraat 3 te Mill

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsmill.nl op: 17-02-2024

  1. Bekendmakingen Mill
  2. GEMEENTEBLADVoorgenomen verkoop perceel nabij de Oranjeboomstraat 3 te Mill

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Land van Cuijk is voornemens om een deel van circa 31 m² uit het perceel kadastraal bekend, gemeente Mill, sectie G, nummer 2005 te verkopen aan Enexis. Dit perceel is gelegen nabij de Oranjeboomstraat 3 te Mill. Enexis zal het perceel gebruiken voor een elektriciteits- en/of gasstation met bijbehoren.Op grond van artikel 16 van de Elektriciteitswet 1998 hebben de netbeheerders in Nederland onder andere de verplichting om elektriciteitsnetten in werking te hebben, aan te leggen, te vernieuwen en uit te breiden. Binnen de gemeente Land van Cuijk is Enexis actief als netbeheerder. Ter uitoefening van de wettelijke taak kan het nodig zijn dat de gemeente grond verkoopt aan Enexis. In dat geval zal er geen openbare selectieprocedure plaatsvinden en kan Enexis worden aangemerkt als enige serieuze gegadigde.Volgens het Didam-arrest is het verplicht om dit voornemen tot verkoop te publiceren. Indien u van mening bent dat u eveneens in aanmerking komt voor deze aankoop, kunt u een zienswijze indienen. Dit dient u schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie te doen. Uw zienswijze (schriftelijk) kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave (e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl) o.v.v. “ZIENSWIJZE Verkoop grond ten behoeve van een elektriciteits- en/of gasstation met bijbehoren aan de Oranjeboomstraat te Mill aan Enexis”

Unknown

 Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mill. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mill

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.