PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, Barendonk Holsteins VOF, Cuijksedijk 28, 5451 NP te Mill, Z/196691

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsmill.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Mill
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, Barendonk Holsteins VOF, Cuijksedijk 28, 5451 NP te Mill, Z/196691

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Cuijksedijk Mill Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Mill

OntwerpbeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.Het project betreft de wijziging van een veehouderij, uitgevoerd op de Cuijksedijk 28, 5451 NP te Mill, in de gemeente Land van Cuijk.Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nlEen ieder kan tot en met 25 januari 2024 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.Aan deze procedure is het kenmerk Z/196691 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mill. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mill

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.