Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning 't Kavelt 21 Mill

Bekendmaking voor bouwvergunning in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsmill.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Mill
  2. Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning ’t Kavelt 21 Mill

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend dat zij hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van (maximaal) 6 weken: •Onderwerp: het bouwen van een woning •Ontvangen: 14 november 2023 •Locatie: 't Kavelt 21 Mill •Zaaknummer: Z2023-00006892 U kunt geen bezwaar maken U kunt pas bezwaar maken nadat er op de aanvraag is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mill. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mill

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.